پیگیری سفارشات

برای رهگیری سفارشتان شماره سفارش و ایمیلی که درهنگام ثبت سفارش وارد کردید را در این قسمت وارد و کلید رهگیری را فشار دهید.

 


 

برای پیگیری سفارشات خدمات ثبت شده کد رهگیری خدمات خود را در کادر پایین وارد کنید و سپس روی پیگیری کلیک کنید.

 

شماره تراکنش یا همان کد رهگیری